วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
24 พ.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
24 พ.ค. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
24 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ (ชุดทดสอบ เพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
23 พ.ค. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
23 พ.ค. 67 ประกาศดับไฟฟ้า ม.ย่านมัทรี — ข่าวเด่น
23 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
21 พ.ค. 67 📌 แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตามประกาศปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ วันหยุดวันวิสาขบูชา — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แจ้งปิดปรับปรุงศูนย์อาหารฯ (พื้นที่ ม.ในเมือง) เนื่องจากปรับปรุงพื้นกระเบื้องภายใน — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ) — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ( — ข่าวเด่น
17 พ.ค. 67 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
16 พ.ค. 67 ผลการพิจารณาคัดเลือกภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
16 พ.ค. 67 การต่อสัญญาเช่าผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
14 พ.ค. 67 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
14 พ.ค. 67 รับสมัครบุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการกรณี มีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
14 พ.ค. 67 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศผลสอบ
03 พ.ค. 67 ผลการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
03 พ.ค. 67 รายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
02 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ (ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีขนส่งและกระจายสินค้า ๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
02 พ.ค. 67 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ชุดทดสอบเพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้ระบบยานยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
01 พ.ค. 67 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวเด่น
30 เม.ย. 67 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
30 เม.ย. 67 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
29 เม.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศผลสอบ
26 เม.ย. 67 ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อรองรับการเรียนการสอนตามแนวฐานวิถีชีวิตใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา
25 เม.ย. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
25 เม.ย. 67 ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ (ชุดทดสอบเพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้ ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา
25 เม.ย. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
25 เม.ย. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
25 เม.ย. 67 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25 เม.ย. 67 รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
24 เม.ย. 67 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
24 เม.ย. 67 การจัดผู้เข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการ หอเทวาพิทักษ์ และ ห้องชุด คอนโด ย่านฯ — ข่าวเด่น
23 เม.ย. 67 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศผลสอบ
22 เม.ย. 67 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
22 เม.ย. 67 เลื่อนการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
19 เม.ย. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
19 เม.ย. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
19 เม.ย. 67 ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและเครื่องสำอางค์ ๑ ห้อง) ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา
19 เม.ย. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวเด่น
19 เม.ย. 67 สรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2567 — ข่าวผู้บริหาร
18 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Nutanix NX-๑๐๖๕-G๖ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18 เม.ย. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
17 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus License) ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
17 เม.ย. 67 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ (ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีขนส่งและกระจาย สินค้า ๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 เม.ย. 67 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
11 เม.ย. 67 ขอเชิญเข้าร่วมงาน NSRU CWIE DAY ครั้งที่ 1 — ข่าวเด่น
11 เม.ย. 67 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศผลสอบ
11 เม.ย. 67 การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙ — ข่าวเด่น
10 เม.ย. 67 ❣️ประกาศวันหยุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12-16 เมษายน 2567 — ข่าวเด่น