วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
23 พ.ค. 67 ประกาศดับไฟฟ้า ม.ย่านมัทรี — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 📌 แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตามประกาศปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ วันหยุดวันวิสาขบูชา — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แจ้งปิดปรับปรุงศูนย์อาหารฯ (พื้นที่ ม.ในเมือง) เนื่องจากปรับปรุงพื้นกระเบื้องภายใน — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ) — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ( — ข่าวเด่น
16 พ.ค. 67 ผลการพิจารณาคัดเลือกภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
16 พ.ค. 67 การต่อสัญญาเช่าผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
03 พ.ค. 67 ผลการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
03 พ.ค. 67 รายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
01 พ.ค. 67 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวเด่น
25 เม.ย. 67 รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
24 เม.ย. 67 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
24 เม.ย. 67 การจัดผู้เข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการ หอเทวาพิทักษ์ และ ห้องชุด คอนโด ย่านฯ — ข่าวเด่น
19 เม.ย. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวเด่น
11 เม.ย. 67 ขอเชิญเข้าร่วมงาน NSRU CWIE DAY ครั้งที่ 1 — ข่าวเด่น
11 เม.ย. 67 การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙ — ข่าวเด่น
10 เม.ย. 67 ❣️ประกาศวันหยุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12-16 เมษายน 2567 — ข่าวเด่น
04 เม.ย. 67 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
02 เม.ย. 67 ประกาศดับไฟฟ้า ม.ในเมือง — ข่าวเด่น
29 มี.ค. 67 แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและลงคะแนนหยั่งเสียง ผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี — ข่าวเด่น
28 มี.ค. 67 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวเด่น
26 มี.ค. 67 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้เข้าสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี — ข่าวเด่น
22 มี.ค. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและลงคะแนนหยั่งเสียง ผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี — ข่าวเด่น
07 มี.ค. 67 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
28 ก.พ. 67 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวเด่น
01 ก.พ. 67 ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยเลือก เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี — ข่าวเด่น
30 ม.ค. 67 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวเด่น
15 ม.ค. 67 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ต ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จำนวน 2 ทีม ณ เวียงพิงค์เกมส์ — ข่าวเด่น
03 ม.ค. 67 ประกาศ เรื่อง การจัดผู้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ หอเทวาพิทักษ์ และ ห้องชุด (คอนโด) ย่านมัทรี — ข่าวเด่น
26 ธ.ค. 66 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ — ข่าวเด่น
18 ธ.ค. 66 ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการจราจรปิดถนน (ม.ในเมือง) วันที่ 21 ธันวาคม 2566 — ข่าวเด่น
18 ธ.ค. 66 การประกวดร้องเพลง 50 ปี โรงเรียนสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
28 พ.ย. 66 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ — ข่าวเด่น
11 พ.ย. 66 ด่วน !!! เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" — ข่าวเด่น
31 ต.ค. 66 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ — ข่าวเด่น
30 ต.ค. 66 ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการปิดถนนฝั่งสนามฟุตบอล ม.ในเมือง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 - 12 พฤศจิกายน 2566 — ข่าวเด่น
17 ต.ค. 66 ประกาศผลการพิจารณาการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
29 ก.ย. 66 ROV ร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา RoV ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
29 ก.ย. 66 3 ตุลาคม 66 นี้ LIVE การแข่งขัน "IMANE THAILAND FUTSAL UNVERSITY SUPER LEAGUE 2023" — ข่าวเด่น
26 ก.ย. 66 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ — ข่าวเด่น
26 ก.ย. 66 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
20 ก.ย. 66 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การปิดให้บริการอาคาร 14 ม.ในเมือง — ข่าวเด่น
20 ก.ย. 66 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การจราจรในวันที่ 21 กันยายน 2566 — ข่าวเด่น
29 ส.ค. 66 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ — ข่าวเด่น
26 ส.ค. 66 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
07 ส.ค. 66 การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
04 ส.ค. 66 การสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
03 ส.ค. 66 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ — ข่าวเด่น
17 ก.ค. 66 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย — ข่าวเด่น
17 ก.ค. 66 ระบบตรวจสอบเอกสาร, ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิรายบุคคล — ข่าวเด่น