ติดต่อสอบถาม 0 5621 9100

ติดต่อสอบถามข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

NSRU NEWS

ข่าวสำหรับผู้ปกครอง


กรุณารอสักครู่

❣️ประกาศวันหยุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12-16 เมษายน 2567

*ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ในวันที่ 17 เมษายน 2567

ข่าวเด่น
SDGs: