Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ ย้ายสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป


ไฟล์แนบ

ประกาศจากกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ เรื่อง ย้ายสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น. #ย้ายไปสอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ม.ในเมือง) ****ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าสอบ ***ผู้เข้าสอบโปรดแต่งกายในชุดสุภาพ ***ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามผู้คุมสอบอย่างเคร่งครัด https://www.facebook.com/profile.php?id=100022407284455

ประกาศเมื่อ
28 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23