ขอเชิญเข้าร่วมงาน NSRU CWIE DAY ครั้งที่ 1
- การลงนามเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
 กับการทำงานและสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
- การแสดงผลงานและมอบรางวัล ผลงานดีเด่น CWIE ระดับมหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 
#NSRU #CWIE #DAY ครั้ง 1

ไฟล์แนบ

Share: