Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มรนว. ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:13 น.
จังหวัดนครสวรรค์

    เช้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาองค์การบริาหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี จากนั้น รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ
เช้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาองค์การบริาหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี จากนั้น รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:13 น.

สถานที่จัดงาน
จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23