Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และ นักศึกษาฝึกสอนของประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:00 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 4 ก.ค.62 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และ นักศึกษาฝึกสอนของประเทศฟิลิปปินส์ ที่จะมาฝึกสอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร14 ชั้น2
วันที่ 4 ก.ค.62 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และ นักศึกษาฝึกสอนของประเทศฟิลิปปินส์ ที่จะมาฝึกสอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร14 ชั้น2

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23