Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วง NSRU Orchestra ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซ้อมเข้มพร้อมบรรเลงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 จ.นครสวรรค์

วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:40 น.
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

    ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมซ้อมดนตรี วง NSRU Orchestra ซึ่งได้รับมอบหมายให้ร่วมบรรเลงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยเพลงที่จะบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ แสงเทียน ชะตาชีวิต ใกล้รุ่ง สายฝน ยามเย็น แผ่นดินของเรา ความฝันอันสูงสุด และมีเพลงเทิดพระเกียรติอีก 1 เพลง คือเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย รวมทั้งหมด 8 บทเพลง อาจารย์วศิน ล่ำสัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ควบคุมและฝึกสอน เผยว่า วง NSRU Orchestra เกิดขึ้นมาจากเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 แปรอักษรรูปตราพระราชลัญจกร เพื่อความสมพระเกียรติ จึงให้ทางสาขาวิชาดนตรีทำวงออเคสตร้าบรรเลงในกิจกรรมแสดงความอาลัยของมหาวิทยาลัยฯ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่เกิดจากพระองค์ท่าน โดยเน้นบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เป็นหลัก นักดนตรีในวงส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และยังมีนักศึกษาต่างสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยฯ ศิษย์เก่า และยังมีเยาวชนลูกหลานชาวนครสวรรค์จากวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ N.Y.O. มาร่วมบรรเลงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งน้องๆ ทุกคนอยากเล่นถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย จึงอาสาขอมาร่วมเล่นดนตรี ซึ่งบางคนมีต่างจังหวัดจองตัวให้ไปช่วยบรรเลง แต่ด้วยความที่เป็นคนนครสวรรค์ จึงได้เลือกเล่นกับวง NSRU Orchestra โดยความพร้อมของวงดนตรีมีความพร้อมแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ในส่วนความพร้อมของใจนักดนตรี มีมาเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกคนมีความเสียใจอยู่แล้วที่พระองค์ท่านจากไป แต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำอะไรให้พระองค์ท่าน ทุกคนรู้ว่าเราเล่นที่พระเมรุมาศจำลอง แต่ความรู้สึกของทุกคนที่ไปในงานไม่ได้จำลอง ทุกคนมีความเสียใจจริงๆ รวมถึงนักดนตรีทุกคนก็เสียใจ แต่ในขณะเดียวกันทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ได้ทำงานครั้งนี้ ชาวนครสวรรค์ที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ที่ลานพระเมรุมาศจำลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สามารถร่วมฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพอีกด้านที่โดนเด่นของพระองค์ และร่วมให้กำลังลูกหลานชาวนครสวรรค์ได้ โดยจะบรรเลงตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นของวันที่ 26 ตุลาคมนี้
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมซ้อมดนตรี วง NSRU Orchestra ซึ่งได้รับมอบหมายให้ร่วมบรรเลงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยเพลงที่จะบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ แสงเทียน ชะตาชีวิต ใกล้รุ่ง สายฝน ยามเย็น แผ่นดินของเรา ความฝันอันสูงสุด และมีเพลงเทิดพระเกียรติอีก 1 เพลง คือเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย รวมทั้งหมด 8 บทเพลง อาจารย์วศิน ล่ำสัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ควบคุมและฝึกสอน เผยว่า วง NSRU Orchestra เกิดขึ้นมาจากเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 แปรอักษรรูปตราพระราชลัญจกร เพื่อความสมพระเกียรติ จึงให้ทางสาขาวิชาดนตรีทำวงออเคสตร้าบรรเลงในกิจกรรมแสดงความอาลัยของมหาวิทยาลัยฯ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่เกิดจากพระองค์ท่าน โดยเน้นบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เป็นหลัก นักดนตรีในวงส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และยังมีนักศึกษาต่างสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยฯ ศิษย์เก่า และยังมีเยาวชนลูกหลานชาวนครสวรรค์จากวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ N.Y.O. มาร่วมบรรเลงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งน้องๆ ทุกคนอยากเล่นถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย จึงอาสาขอมาร่วมเล่นดนตรี ซึ่งบางคนมีต่างจังหวัดจองตัวให้ไปช่วยบรรเลง แต่ด้วยความที่เป็นคนนครสวรรค์ จึงได้เลือกเล่นกับวง NSRU Orchestra โดยความพร้อมของวงดนตรีมีความพร้อมแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ในส่วนความพร้อมของใจนักดนตรี มีมาเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกคนมีความเสียใจอยู่แล้วที่พระองค์ท่านจากไป แต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำอะไรให้พระองค์ท่าน ทุกคนรู้ว่าเราเล่นที่พระเมรุมาศจำลอง แต่ความรู้สึกของทุกคนที่ไปในงานไม่ได้จำลอง ทุกคนมีความเสียใจจริงๆ รวมถึงนักดนตรีทุกคนก็เสียใจ แต่ในขณะเดียวกันทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ได้ทำงานครั้งนี้ ชาวนครสวรรค์ที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ที่ลานพระเมรุมาศจำลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สามารถร่วมฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพอีกด้านที่โดนเด่นของพระองค์ และร่วมให้กำลังลูกหลานชาวนครสวรรค์ได้ โดยจะบรรเลงตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นของวันที่ 26 ตุลาคมนี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:40 น.

สถานที่จัดงาน
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23