Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช และพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9

วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:21 น.
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายไพโรจน์ ไกรวิริยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี สำหรับวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพและเป็นที่รักอย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของของพระองค์ วันเดียวกัน เวลา 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศชั่วคราว บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้พสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายไพโรจน์ ไกรวิริยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี สำหรับวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพและเป็นที่รักอย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของของพระองค์ วันเดียวกัน เวลา 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศชั่วคราว บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้พสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:21 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23