Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซ้อมโขน แสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:21 น.
สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    20 ตุลาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมซ้อมการแสดงโขน เพื่อแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ ปิยะมังคลา อาจารย์ผู้ฝึกสอนเผยว่า การแสดงในครั้งนี้เป็นการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ เป็นการแสดงที่มีการต่อสู้กันระหว่างกองทัพของพระราม พระลักษณ์ หนุมาน ต่อสู้กับฝ่ายยักษ์ ก็คือ ทศกัณฐ์ ที่เราเรียกว่าฝ่ายกรุงลงกา เป็นลักษณะการแสดงที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระรามที่สามารถต่อสู้ข้าศึก เอาชนะศัตรู ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชานาฏศิลป์ รู้สึกตื้นตัน ยินดี ปราบปลื้ม ในส่วนความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้ จะพยายามทำการแสดงให้เต็มที่สุดความสามารถ แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ของเรา อาจารย์ณัฐสรณ์ กลั่นหุ่น อาจารย์ผู้ฝึกสอนอีกท่านเผยว่า มหรสพโขนที่แสดงในครั้งนี้เป็นตอนยกรบ ซึ่งเป็นตอนที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงโปรด และจัดให้แสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่เป็นประจำ โดยในการฝึกซ้อมมีนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มาร่วมฝึกซ้อมกันทุกวันที่อาคารนาฏศิลป์ ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าบ้าง และศิษย์ปัจจุบันที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ก็ได้รับโอกาสได้แสดงเองด้วย ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใจด้วยและเสียใจด้วยในเวลาเดียวกันที่เราต้องถวายพระเพลิงพระบรมศพ แต่เราก็ภูมิใจที่เราจะได้นำเสนอศิลปะการแสดงที่เป็นมหรสพชั้นสูงนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย ด้านนางสาวภัทราภรณ์ แดงชาวนา หนึ่งในผู้แสดงโขนครั้งนี้เผยว่า ได้รับบทเป็นพระราม รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้าย งานต่างๆ ทั่วไปส่วนใหญ่จะมีปีละครั้ง หรือเป็นประจำทุกเดือน แต่งานครั้งนี้มีแค่ครั้งเดียวในชีวิต โดยมหรสพโขน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นี้ จะทำการแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เริ่มทำการแสดงในเวลาประมาณ 20.00 น. โดยแสดงเป็นชุดแรก และจะมีมหรสพอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะมาร่วมแสดง เพื่อแสดงความอาลัย และเทิดพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
20 ตุลาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมซ้อมการแสดงโขน เพื่อแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ ปิยะมังคลา อาจารย์ผู้ฝึกสอนเผยว่า การแสดงในครั้งนี้เป็นการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ เป็นการแสดงที่มีการต่อสู้กันระหว่างกองทัพของพระราม พระลักษณ์ หนุมาน ต่อสู้กับฝ่ายยักษ์ ก็คือ ทศกัณฐ์ ที่เราเรียกว่าฝ่ายกรุงลงกา เป็นลักษณะการแสดงที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระรามที่สามารถต่อสู้ข้าศึก เอาชนะศัตรู ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชานาฏศิลป์ รู้สึกตื้นตัน ยินดี ปราบปลื้ม ในส่วนความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้ จะพยายามทำการแสดงให้เต็มที่สุดความสามารถ แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ของเรา อาจารย์ณัฐสรณ์ กลั่นหุ่น อาจารย์ผู้ฝึกสอนอีกท่านเผยว่า มหรสพโขนที่แสดงในครั้งนี้เป็นตอนยกรบ ซึ่งเป็นตอนที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงโปรด และจัดให้แสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่เป็นประจำ โดยในการฝึกซ้อมมีนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มาร่วมฝึกซ้อมกันทุกวันที่อาคารนาฏศิลป์ ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าบ้าง และศิษย์ปัจจุบันที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ก็ได้รับโอกาสได้แสดงเองด้วย ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใจด้วยและเสียใจด้วยในเวลาเดียวกันที่เราต้องถวายพระเพลิงพระบรมศพ แต่เราก็ภูมิใจที่เราจะได้นำเสนอศิลปะการแสดงที่เป็นมหรสพชั้นสูงนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย ด้านนางสาวภัทราภรณ์ แดงชาวนา หนึ่งในผู้แสดงโขนครั้งนี้เผยว่า ได้รับบทเป็นพระราม รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้าย งานต่างๆ ทั่วไปส่วนใหญ่จะมีปีละครั้ง หรือเป็นประจำทุกเดือน แต่งานครั้งนี้มีแค่ครั้งเดียวในชีวิต โดยมหรสพโขน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นี้ จะทำการแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เริ่มทำการแสดงในเวลาประมาณ 20.00 น. โดยแสดงเป็นชุดแรก และจะมีมหรสพอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะมาร่วมแสดง เพื่อแสดงความอาลัย และเทิดพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:21 น.

สถานที่จัดงาน
สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23