Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี มร.นว. ร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จ.นครสวรรค์

วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:00 น.
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

    วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มร.นว. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดี มร.นว. ร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ เขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวปากน้ำโพ ร่วมงานจำนวนมาก
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มร.นว. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดี มร.นว. ร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ เขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวปากน้ำโพ ร่วมงานจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:00 น.

สถานที่จัดงาน
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23