Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ชาวราชภัฏ นว. ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 70 คน

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:56 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-14.00 น. เพื่อจัดหาโลหิตให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 72 คน หรือ 72 ยูนิต หรือคิดเป็นปริมาตร 32,400 มล. โดยจะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-14.00 น. เพื่อจัดหาโลหิตให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 72 คน หรือ 72 ยูนิต หรือคิดเป็นปริมาตร 32,400 มล. โดยจะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:56 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23