Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ อ.ตาคลี

วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:53 น.
วัดสว่างวงษ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

    วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 61 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ วัดสว่างวงษ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับส่วนราชการอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ มีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่อ.ตาคลีร่วมกิจกรรม
วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 61 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ วัดสว่างวงษ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับส่วนราชการอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ มีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่อ.ตาคลีร่วมกิจกรรม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:53 น.

สถานที่จัดงาน
วัดสว่างวงษ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23