Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 5

วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:15 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:15 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23