Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:25 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีเด็กๆ ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมภายในตามบูทของชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีเด็กๆ ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมภายในตามบูทของชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:25 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23