Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ 2557 (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)

วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:22 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อเขียน) วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 สอบวัดทักษะและความถนัด (ปฏิบัติ) วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 มีนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบกันอย่างพร้อมเพียง โดยมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ภายในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557
บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อเขียน) วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 สอบวัดทักษะและความถนัด (ปฏิบัติ) วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 มีนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบกันอย่างพร้อมเพียง โดยมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ภายในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:22 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23