Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กีฬาสานสัมพันธ์ชาวหอพัก NSRU

วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:16 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานกีฬาสามสัมพันธ์ชาวหอพัก NSRU ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เกิดความรักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ขอบคุณภาพจาก สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานกีฬาสามสัมพันธ์ชาวหอพัก NSRU ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เกิดความรักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ขอบคุณภาพจาก สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:16 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23