Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแสดงศิลปวัฒนธรรม สายสัมพันธ์ไทย-จีน ชุด "อี้หลินที่งดงาม"

วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:10 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา ชาวไทยเชื้อสายจีน จ.นครสวรรค์ และประชาชนชาวปากน้ำโพ ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม สายสัมพันธ์ไทย-จีน ชุด "อี้หลินที่งดงาม" จากสมาพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลจากมณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนที่มีมาอย่างยาวนาน โดยในช่วงแรกชมการแสดงกลางยาวจากโรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครนสวรรค์ จากนั้นเป็นการแสดงชุดต่างๆ จากนักแสดงชาวอี้หลิน ประเทศจีน งานนี้สนับสนุนโดย จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาคมตงฮั้วนครสวรรค์ และหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา ชาวไทยเชื้อสายจีน จ.นครสวรรค์ และประชาชนชาวปากน้ำโพ ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม สายสัมพันธ์ไทย-จีน ชุด "อี้หลินที่งดงาม" จากสมาพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลจากมณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนที่มีมาอย่างยาวนาน โดยในช่วงแรกชมการแสดงกลางยาวจากโรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครนสวรรค์ จากนั้นเป็นการแสดงชุดต่างๆ จากนักแสดงชาวอี้หลิน ประเทศจีน งานนี้สนับสนุนโดย จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาคมตงฮั้วนครสวรรค์ และหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:10 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23