Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร ร่วมงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10:59 น.
บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

    วันที่ 1 ม.ค.57 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
วันที่ 1 ม.ค.57 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10:59 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23