Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรดน้ำศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลคุณปีเตอร์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ SET

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:07 น.
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

    วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความอาลัย รดน้ำศพ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน Dr.Peter S. Robinson ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งทุนต่อเนื่องและทุนสงเคราะห์ ปีการศึกษาละประมาณ 2 ล้านบาท ยาวนานกว่า 20 ปี สร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเรียนจบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากมาย โดยการตั้งศพบำเพ็ญกุศล จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย.62 เวลา 20.00 น. ณ อาคารเรียนชั้น 1 อาคารเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ) และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ฌาปนสถาน วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (งดรับพวงหรีด)
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความอาลัย รดน้ำศพ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน Dr.Peter S. Robinson ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งทุนต่อเนื่องและทุนสงเคราะห์ ปีการศึกษาละประมาณ 2 ล้านบาท ยาวนานกว่า 20 ปี สร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเรียนจบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากมาย โดยการตั้งศพบำเพ็ญกุศล จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย.62 เวลา 20.00 น. ณ อาคารเรียนชั้น 1 อาคารเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ) และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ฌาปนสถาน วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (งดรับพวงหรีด)

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:07 น.

สถานที่จัดงาน
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23