Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาดนตรี ร่วมแสดงดนตรี กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 13​ ตุลาคม

วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:00 น.
ลานมังกร อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรรค์

    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 กลุ่มจิตอาสาชาวนครสวรรค์ ร่วมกันกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานมังกร อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรรค์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย - การแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยวง Big band คณะนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ - กิจกรรมแจกอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับการแสดงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักแสดงได้แก่ • ศิลปินรับเชิญ 1. สิบเอก วีรยุทธ แสงบุญ กรมดุริยางค์ทหารบก 2. นายณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล ศิลปินอิสระ 3. นายอภิชาติ จุมพล นักร้องอิสระ • อาจารย์สาขาวิชาดนตรี 1. อาจารย์วศิน ล่ำสัน 2. อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข 3. อาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร • นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี - กลุ่มแซกโซโฟน 1. นางสาวสุมัสชา วงษ์สวัสดิ์ 2. นายธนายุทธ ยอดพิโรจน์ 3. นางสาวนัฐพร กลิ่นลำเจียก 4. นายกิตติพศ แพจีน 5. นายภูมิทัศน์ วงษ์ศิลาธนาธิป 6. นายโกวิทย์ โตริต - กลุ่มทรัมเป็ต 7. นายบรรณวิทิต เพ็ชร์โต 8. นายพูลศิล บัวตูม 9. นายเกียรติศักดิ์ เกิดสัตย์ 10. นางสาวลลิตา เพ็ชรจินดา 11. นายดุสิต เพียรชนะ - กลุ่มทรอมโบน 12. นายเอกพล อินธิสาร 13. นายวสันต์ ประภาสโนบล 14. นายเนติพงษ์ วงค์ศรีจันทร์ 15. นางสาวพิชญธิดา พิมมล - กลองชุด 16. นายอนุชา แป้นจันทร์ 17. นายไชยสิทธิ์ ปาละบรรพ - กีต้าร์ 18. นายชัยชนะ จันที 19. นายชัยมงคล จันที 20. นายสัญญา อินทร์เมรี 21. นายโสภณวิชญ์ โฉมศร - กีต้าร์เบส 22. นายวรพงศ์ วงค์สว่าง 23. นายธีรชาณฬป์ บุตรดา - เปียโน 24. นายสิทธิ์ทรา พุ่มพวง 25. นางสาวสุนิสา ขำขน - กลุ่มนักร้องประสานเสียง 26. นายอภิพล อักนิษฐธีรพันธ์ 27. นายสพลดนัย ชัยดี 28. นายพงศธร รอดพานิชย์ 29. นายสมบูรณ์ กัณณาลักษ์ 30. นายสหภาพ เชื้อชวด 31. นายภาณุพงศ์ ใบตระกูล 32. นายสิรวิชญ์ จันทมาส 33. นายรังสิมันต์ เต็มกิจอนันต์ 34. นายเขมทัต วิหกโต 35. นางสาวสุกัญญา ทามา 36. นางสาววงศ์ศุลี พวงอุทัยกาญจน์ 37. นางสาวสิริมาส กลิ่นแย้ม 38. นายณัฐพล เทียนทอง 39. นายพีรวัช ติโนชัง #13Oct #1096วัน #คิดถึงพ่อ #MUSICNSRU #ราชภัฏนครสวรรค์ #นครสวรรค์ติดปีก #ทีมถ่ายภาพจิตอาสาลูกชาวนครสวรรค์ #ลานมังกรอุทยานสวรรค์
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 กลุ่มจิตอาสาชาวนครสวรรค์ ร่วมกันกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานมังกร อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรรค์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย - การแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยวง Big band คณะนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ - กิจกรรมแจกอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับการแสดงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักแสดงได้แก่ • ศิลปินรับเชิญ 1. สิบเอก วีรยุทธ แสงบุญ กรมดุริยางค์ทหารบก 2. นายณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล ศิลปินอิสระ 3. นายอภิชาติ จุมพล นักร้องอิสระ • อาจารย์สาขาวิชาดนตรี 1. อาจารย์วศิน ล่ำสัน 2. อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข 3. อาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร • นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี - กลุ่มแซกโซโฟน 1. นางสาวสุมัสชา วงษ์สวัสดิ์ 2. นายธนายุทธ ยอดพิโรจน์ 3. นางสาวนัฐพร กลิ่นลำเจียก 4. นายกิตติพศ แพจีน 5. นายภูมิทัศน์ วงษ์ศิลาธนาธิป 6. นายโกวิทย์ โตริต - กลุ่มทรัมเป็ต 7. นายบรรณวิทิต เพ็ชร์โต 8. นายพูลศิล บัวตูม 9. นายเกียรติศักดิ์ เกิดสัตย์ 10. นางสาวลลิตา เพ็ชรจินดา 11. นายดุสิต เพียรชนะ - กลุ่มทรอมโบน 12. นายเอกพล อินธิสาร 13. นายวสันต์ ประภาสโนบล 14. นายเนติพงษ์ วงค์ศรีจันทร์ 15. นางสาวพิชญธิดา พิมมล - กลองชุด 16. นายอนุชา แป้นจันทร์ 17. นายไชยสิทธิ์ ปาละบรรพ - กีต้าร์ 18. นายชัยชนะ จันที 19. นายชัยมงคล จันที 20. นายสัญญา อินทร์เมรี 21. นายโสภณวิชญ์ โฉมศร - กีต้าร์เบส 22. นายวรพงศ์ วงค์สว่าง 23. นายธีรชาณฬป์ บุตรดา - เปียโน 24. นายสิทธิ์ทรา พุ่มพวง 25. นางสาวสุนิสา ขำขน - กลุ่มนักร้องประสานเสียง 26. นายอภิพล อักนิษฐธีรพันธ์ 27. นายสพลดนัย ชัยดี 28. นายพงศธร รอดพานิชย์ 29. นายสมบูรณ์ กัณณาลักษ์ 30. นายสหภาพ เชื้อชวด 31. นายภาณุพงศ์ ใบตระกูล 32. นายสิรวิชญ์ จันทมาส 33. นายรังสิมันต์ เต็มกิจอนันต์ 34. นายเขมทัต วิหกโต 35. นางสาวสุกัญญา ทามา 36. นางสาววงศ์ศุลี พวงอุทัยกาญจน์ 37. นางสาวสิริมาส กลิ่นแย้ม 38. นายณัฐพล เทียนทอง 39. นายพีรวัช ติโนชัง #13Oct #1096วัน #คิดถึงพ่อ #MUSICNSRU #ราชภัฏนครสวรรค์ #นครสวรรค์ติดปีก #ทีมถ่ายภาพจิตอาสาลูกชาวนครสวรรค์ #ลานมังกรอุทยานสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:00 น.

สถานที่จัดงาน
ลานมังกร อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23