Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:00 น.
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    13 ตุลาคม 2562 รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร และนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
13 ตุลาคม 2562 รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร และนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:00 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23