รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง 

Share: