Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564


ไฟล์แนบ

สนใจ #สมัครเรียน ต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนักศึกษาบัณฑิตศึกษา #ระดับปริญญาโท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2564 http://regis.nsru.ac.th/pr/graduate.php **สอบถามข้อมูล ** สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217 สอบถามออนไลน์ m.me/nsrudek64

ประกาศเมื่อ
25 เมษายน 2564
ประกาศโดย
นายวิศรุต พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23