Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สัมมนา "คุยกะดม"


ไฟล์แนบ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ "คุยกะดม " พบกับ โน้ส อุดม แต้พานิช จัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปีกผีเสื้อ 511 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ** ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียงเข้าภายในงาน ** สอบถามรายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ที่เพจ สัมมนาคุยกะดม

ประกาศเมื่อ
2 พฤศจิกายน 2563
ประกาศโดย
นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23