Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และประชาชน ร่วมชมภาพยนตร์สารคดี "365 วันนี้ในอดีต พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9"


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
21 กันยายน 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23