Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ยินดีต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง สุขเกษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


ไฟล์แนบ

     aj1.jpg  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง สุขเกษ มารับตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อไป

ประกาศเมื่อ
1 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย
นายราเมศ ชาญณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23