Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ตักบาตรเทโว บนยอดเขาดาวดึงส์

วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:52 น.
ยอดเขาดาวดึงส์ จ.นครสวรรค์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดคีรีวงศ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ยอดเขาดาวดึงส์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นครั้งที่ 17 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ประเพณีตักบาตรเทโว บนยอดเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่ปี 2547 ในสมัยนายพีระพล ไตรทศาวิทย์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ขึ้นมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขา และเห็นว่ามีบรรยากาศสวยงาม สามารถเห็นทิวทัศน์เมืองนครสวรรค์โดยรอบอย่างชัดเจน จึงได้ประกาศให้ยอดเขาดาวดึงส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด ซึ่งคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด พุทธศาสนิกชน จึงมีความเห็นให้จัดงานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโว บริเวณหน้าองค์พระจุฬามณี โดยจัดครั้งแรกเมื่อวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปี 2547 เป็นต้นมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดคีรีวงศ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ยอดเขาดาวดึงส์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นครั้งที่ 17 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ประเพณีตักบาตรเทโว บนยอดเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่ปี 2547 ในสมัยนายพีระพล ไตรทศาวิทย์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ขึ้นมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขา และเห็นว่ามีบรรยากาศสวยงาม สามารถเห็นทิวทัศน์เมืองนครสวรรค์โดยรอบอย่างชัดเจน จึงได้ประกาศให้ยอดเขาดาวดึงส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด ซึ่งคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด พุทธศาสนิกชน จึงมีความเห็นให้จัดงานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโว บริเวณหน้าองค์พระจุฬามณี โดยจัดครั้งแรกเมื่อวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปี 2547 เป็นต้นมา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:52 น.

สถานที่จัดงาน
ยอดเขาดาวดึงส์ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23