Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:00 น.
ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

    อาจารย์ภาสภร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
อาจารย์ภาสภร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23