Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:00 น.
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี แด่นายสิริรัฐ​ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสุกัญญา ชุมอุปการ​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดนครสวรรค์วันแรก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพิจิตร ก่อนมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี แด่นายสิริรัฐ​ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสุกัญญา ชุมอุปการ​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดนครสวรรค์วันแรก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพิจิตร ก่อนมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:00 น.

สถานที่จัดงาน
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23