นางสาวพรรนิพา พวันนา
Ms. Pannipa Pawanna
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

การติดต่อ

เมล์มหาวิทยาลัย : pannipa.p@nsru.ac.th
อีเมล์อื่น : p.p_isis@hotmail.com
อีเมล์อื่น :
อีเมล์อื่น : Pannipa.p@nsru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-219100#1415
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-7317394