Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุน Talent Mobiltiy


ไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุน Talent Mobility การวิเคราะห์สถานประกอบการจากมุมมองการผลิตและการเงิน วิทยากรโดย ผศ.ดร.สิรวิชญ์ สว่างนพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30- 16.30 น. ทาง Online Conference สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/b9Ny79WF2f6R47579

ประกาศเมื่อ
23 กรกฎาคม 2564
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23