Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564


ไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 และ 23 สิงหาคม 2564 มีกิจกรรมให้เข้าร่วมการแข่งขันมากมาย พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังกิจกรรมการแข่งขันต่อไปนี้ * การแข่งขันภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี * การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ * การแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (TED Talk) * การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บตะกร้าผ้า * การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sport) * การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show, Science Drama) * การแข่งขัน GAME 24 * การประกวดภาพถ่าย “คนไทยร่วมใจป้องกันโควิดด้วยจิตสำนึก" * การแข่งขันการประกวดอาหารแปรรูปจากปลาในวิถี NEW NORMAL * อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร * การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ทาง http://st.nsru.ac.th/scienceweek/index.php และติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/nsruscience/ มาสมัครแข่งขันกันเยอะๆ นะคร้าบบบบบบบ

ประกาศเมื่อ
10 กรกฎาคม 2564
ประกาศโดย
นายอาทิตย์ แก้ววงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23