Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564


ไฟล์แนบ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ขั้นตอนการสมัคร http://regis.nsru.ac.th/pr/graduate.php โทร.056219100 กดต่อ 2112 อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" กรอกใบสมัครที่เมนู "สมัครเข้าศึกษา" พิมพ์ใบสมัครและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT หรือ Counter Service ทุกสาขา หลังจากวันที่ชำระเงิน 2 วันทำการ ให้เข้าสู่ระบบรับสมัครเพื่อตรวจสถานะการสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เมื่อผ่านคุณสมบัติให้รอดำเนินการตาม "ปฏิทินการรับสมัคร" ต่อไป ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร ดาวน์โหลด

ประกาศเมื่อ
22 มิถุนายน 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23