Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564


ไฟล์แนบ

ขอให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 สถานที่เลือกตั้ง ในเมือง : ปะรำพิธีสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี : ลานกิจกรรมใต้อาคาร 11 ให้นักศึกษาพกบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง กรณีบัตรหายหรือลืมบัตร สามารถใช้โทรศัพท์ smart phone สร้างบัตรสำหรับเลือกตั้งได้ที่ http://sd.nsru.ac.th/mis/ หมายเหตุ ผุ้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสถานะ ศึกษาอยู่ , พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียน) หรือ รักษาสภาพเท่านั้น

ประกาศเมื่อ
11 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23