Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปสัตว์น้ำจืด”


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การแปรรูปสัตว์น้ำจืด”
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 3-4 เมษายน 2564
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 5-6 เมษายน 2564
สถานที่จัดอบรม อาคาร 6 อาคารแปรรูปอาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.เบล เบอร์โทร 097-1474021
สมัครออนไลน์ตามลิงค์ : https://forms.gle/YtrjTvfUavR9tXSE9
หมายเหตุ** รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น**

ประกาศเมื่อ
3 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23