Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ SET (ทุนทดแทนนักศึกษาเดิม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


ไฟล์แนบ

ข่าวทุนการศึกษา รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ SET (ทุนทดแทนนักศึกษาเดิม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ( The SET Foundation) (ทุนทดแทนนักศึกษาเดิม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภททุนต่อเนื่อง ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา โดยดาวน์โหลดใบสมัครทุนการศึกษาทางเพจงานแนะแนวและทุนการศึกษา NSRU ได้ทางลิงก์นี้ https://drive.google.com/.../1QgNt6oY.../view... ส่งใบสมัครทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (มอ.ใน)หรือ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษาย่านมัทรี

ประกาศเมื่อ
1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23