Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศม.ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามปกติของนักศึกษา ตามมาตรการผ่อนคลายฯ COVID-19 วันที่ 1 ก.พ.64


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23