Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. เรื่อง การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชในระบบน้ำหมุนเวียน จัดอบรมวันที่ 13-14 มีนาคม 2564
2. เรื่อง การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า จัดอบรมวันที่ 19-20 มีนาคม 2564
3. เรื่อง การเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ำ จัดอบรมวันที่ 3-4 เมษายน 2564
4. เรื่อง การเลี้ยงกบ จัดอบรมวันที่ 5-6 เมษายน 2564

หมายเหตุ** รับจำนวนจำกัดเรื่องละ 20 ท่านเท่านั้น**
สถานที่จัดอบรม อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.สุรภี เบอร์โทร 089-7933636
**สนใจสมัครฟรี **
แสกน QR Code สมัครได้เลยนะคะ
หรือสมัครได้ที่ https://forms.gle/avyBocUTyv7Db6Do9

ประกาศเมื่อ
29 มกราคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23