Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ"การใช้งานระบบสารสนเทศในการยื่นโครงการวิจัย เพื่อ พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" (ผ่านระบบออนไลน์)


ไฟล์แนบ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ"การใช้งานระบบสารสนเทศในการยื่นโครงการวิจัย เพื่อ พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค.64 เวลา 08.30 -12.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตามลิงค์ที่แจ้งนี้ https://meet.google.com/yrs-veiz-gjw Meet meet.google.com

ประกาศเมื่อ
25 มกราคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23