Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการทำข้อมูลในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ตำบลแบบบูรณาการ


ไฟล์แนบ

     40 อัตรา.pdf  

ประกาศเมื่อ
25 มกราคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23