Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน (สายสนับสนุน) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์


ไฟล์แนบ
ประกาศเมื่อ
21 กรกฎาคม 2557
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23