Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สัมมนา " เส้นทางนักศึกษาสู่มหาเศรษฐี "


ไฟล์แนบ

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร เเละผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "เส้นทางนักศึกษาสู่มหาเศรษฐี" โดย คุณที สรธร วัฒนามาลาชัย YouTuber : คุยการเงินกับที ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมเเก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียนได้ที่ : http://1ab.in/qfK รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง * ฟรี!ลงทะเบียน อาหารว่าง อาหารกลางวัน * สอบถามเพิ่มเติม 082-7607128 (คุณผึ้ง)

ประกาศเมื่อ
2 พฤศจิกายน 2563
ประกาศโดย
นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23