Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษารัฐศาสตร์ มร.นว. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน


ไฟล์แนบ

นายชานนท์ อินทปัทม์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน ในงาน Thailand Sustainability​ Expo​ 2020 หัวข้อ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (ภาษาไทย ประเภทออนไลน์) จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ The Mitr-ting Room ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ จัดโดยองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทย โดยการนำของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน) (TU) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) รวมถึงเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) หรือเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย และองค์กรอื่นๆ

ประกาศเมื่อ
5 ตุลาคม 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23