Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕


ไฟล์แนบ

ประกาศขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก>>ทั่วประเทศ<< รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 สิงหาคม 2563 สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://mathnsru.wixsite.com/acedmath5 จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้จึงของดการแข่งขันรายการ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันเอแมท และซูโดกุ คงไว้เพียงการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ โดยจะมีการเพิ่มระดับชั้น ม.ต้น ขึ้นมาเป็นปีแรก

ประกาศเมื่อ
24 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย
นายอาทิตย์ แก้ววงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23