Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)


ไฟล์แนบ

     8Q3A9102.jpg  
     8Q3A9102-3.jpg  
     8Q3A9102 ย่อ.jpg  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิญชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผศ.ดร.นงลักษณ์ เผยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า จะรักษาคุณงามความดี และจะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อส่งเสริมเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการ ให้ดำรงอยู่อย่างสง่างาม ขอบคุณครอบครัว ปิยะมังคลา ขอบคุณผู้บริหารคณะมนุษยศาตร์ฯ ขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือก ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
21 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23