Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562


ไฟล์แนบ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายวีระ กิจเฉย นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ จะแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัลให้ทราบอีกครั้ง สำหรับนายวีระ กิจเฉย เพิ่งจบการศึกษาหมาด ๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยในช่วงที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ถึง 2 สมัยซ้อน โดยได้เปิดเผยผ่าน Facebook: Weera Kitchay ว่า อยากจะขอบคุณทุก ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตที่สอนให้ผมอดทน และทำประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด ขอบคุณความพยายามของเด็กกิจกรรมคนนี้ ผ่านทุกอย่างมาไม่ใช่เรื่องง่าย อยากจะขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังผมมาโดย จากเด็กน้อยในวันนั้น ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคมามากมาย ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า การเรียนกับกิจกรรม ต้องควบคู่กันไป และวันนี้ผมทำสำเร็จแล้ว รางวัลคือการการันตีว่า “ทุกๆวันคุณต้องทำดีต่อไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป”

ประกาศเมื่อ
21 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23