Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เชิญชวนร่วมส่งประกวดภาพถ่าย ภาพถ่ายรักษ์กีฬารักสุขภาพ ชิงเงินรางวัลกับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓


ไฟล์แนบ

1. เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพระหว่างวันที่ 5 -15 สิงหาคม 2563 2. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายที่ผ่านเข้ารอบ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 3. แสดงผลงาน และรอบตัดสิน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ http://st.nsru.ac.th/st2019/scienceweek/Link/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%93.pdf

ประกาศเมื่อ
15 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23