Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 98 ปี


ไฟล์แนบ

98 ปี แห่งการพัฒนา 98 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 98 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่าน ร่วมงาน **วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 98 ปี** วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมืองฯ) เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 98 ปี เวลา 09.15 น. พิธีคารวะบูรพาจารย์ ครั้งที่ 9 “ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หรือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219100 www.nsru.ac.th #98ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ???????? ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อ
10 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23