Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การเตรียมตัวการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


ไฟล์แนบ

     7.jpg  
     4.jpg  
     3.jpg  
     6.jpg  
     5.jpg.jpg  

ประกาศเมื่อ
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23